• I termin – 22.02.2021  23:59
  • II termin – 28.02.2021  23:59

Po w/w „dacie zwrotu” protokoły zostaną automatycznie zamknięte i nie będzie możliwości wpisania ocen w systemie USOSweb.