W dniach 23-24 października 2021 roku odbyła się V Ogólnopolska Konferencja pt. Psychika a Dietetyka, w której nasze Studentki Pani Aleksandra Kłosowicz i Pani Kamila Sroka z III roku kierunku lekarskiego, wzięły aktywny udział w sesji prac własnych. Motywem przewodnim tegorocznej edycji konferencji była tematyka zaburzeń odżywiania, zarówno pod względem psychologicznym, jak i fizjologicznym oraz żywieniowym. Podczas wydarzenia, podjęta została dyskusja dotycząca możliwości leczenia wybranych jednostek chorobowych, a także scharakteryzowane zostały narzędzia terapeutyczne, skuteczne w gabinecie specjalisty. W tym roku ze względu na pandemię konferencja odbyła się w formie zdalnej. Studentki dokonały systematycznego przeglądu badań naukowych, dotyczących przebiegu zaburzeń odżywiania u kobiet w ciąży a także wpływu stresu psychicznego na psychosomatyczną formę zespołu jelita drażliwego a swoje wyniki zaprezentowały podczas sesji posterowej. Prace ocenione zostały przez ekspertów w dziedzinie biochemii i żywienia człowieka. Studentki zajęły ex aequo pierwsze miejsce. Pani Kamila Sroka i Pani Aleksandra Kłosowicz są członkami SKN Psychologii Lekarskiej, działającego przy Zakładzie Medycyny Rodzinnej I Zdrowia Publicznego WL UO, którego opiekunem jest dr n.med. Adam Pawlak