29 stycznia 2022 roku w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego odbyły się Warsztaty Neonatologiczne pt. Postępowanie z noworodkiem na sali porodowej.

W trakcie zajęć, w których uczestniczyło18. pielęgniarek, położnych i lekarzy odbyły się wykłady na temat resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka wg wytycznych ERC 2021 i wczesnego wsparcia oddechowego noworodka na sali porodowej.

Następnie uczestnicy ćwiczyli umiejętności praktyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka i wcześniaka  oraz zastosowanie nieinwazyjnego wsparcia oddechu u noworodka po urodzeniu metodą nCPAP. W małych grupach pod kierunkiem dr n. med. Aliny Kowalczykiewicz-Kuty, mgr Wiolety Michałowskiej i położnej Dominiki Nowakowskiej trenowano zakładanie zgłębnika dożołądkowego oraz zakładanie rurki ustno-gardłowej, maski krtaniowej, jak i intubację dotchawiczą.

Organizatorem Warsztatów był Uniwersytet Opolski – Studenckie Koło Naukowe NEONATUS. Patronat honorowy nad Warsztatami objęła Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Opolu. Organizator planuje powtórzenie warsztatów dla osób, które nie mogły w nich z różnych względów uczestniczyć, jak i zorganizowanie  drugiego cyklu praktycznych ćwiczeń w warunkach symulacji medycznej z zakresu opieki nad noworodkiem chorym i urodzonym przedwcześnie.