Uniwersytet Opolski, 45-040 Opole, pl. Kopernika 11a; Instytut Nauk Medycznych – zaprasza  do składania ofert na wykonanie usługi hodowli trzech linii komórkowych nowotworu trzustki w 2D oraz w 3D na hydrożelach białkowych.

Dokumentacja: