Uniwersytet Opolski, 45-040 Opole, pl. Kopernika 11a; Instytut Nauk Medycznych – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych, na usługę sekwencjonowania odcinków DNA

Dokumentacja: