KONTAKT:
Koordynator praktyk zawodowych i wakacyjnych:
dr Katarzyna Łyp
e-mail: katarzyna.lyp@uni.opole.pl

Obsługa praktyk:
Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich, Obszar Praktyk Studenckich
Sandra Piekoszewska – samodzielny referent
Edyta Buba – referent
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole, I piętro pok. 110