Dla studentów i pracowników


OGŁOSZENIA

„Opolskie Spotkania Medyczne” na Uniwersytecie Opolskim – dla wszystkich

Nabór wniosków o stypendium przyznawane przez Województwo Opolskie dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Rekrutacja do programu MOST 2021/2022

Dodatkowa rekrutacja studentów na studia oraz praktyki w roku akademickim 2021/2022 w ramach Programu Erasmus+

FORTHEM dla Studentów – czekamy na Wasze zgłoszenia!

15.09.2021 r. – Studenckie sympozjum naukowe – ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE

11.05.2021 r. – Dodatkowa rekrutacja dla pracowników w ramach Programu Erasmus+

12.03.2021 r. – Rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki w roku akademickim 2021/2022 w ramach Programu Erasmus+

23.02.2021 r. – Zaproszenie dla studentów na zebranie organizacyjne SKN Psychologii Lekarskiej

Szkolenie biblioteczne  – obowiązkowe dla studentów I roku

Terminy  wpisywania ocen w semestrze zimowym 2020/2021

Startuje mobilny USOS na system Android – to już 25 stycznia 2021 roku!

W dniach 9-23 listopada 2020 r. odbędzie się anonimowe badanie ankietowe dla studentów, dotyczące oceny realizacji zajęć dydaktycznych za semestr letni 2019/2020 – więcej informacji

Program Erasmus – szkolenia

Termin wpłaty I raty za czesne

Uwaga! Obsługa studentów w Dziekanacie

Rekrutacja 2020/2021 Erasmus+

Zarządzenie Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne

30.06.2020 r. – Uznanie kwalifikacji zawodowych lekarza w innych państwach członkowskich UE

25-26.04.2020 r. – III Konferencja Naukowa Sekcji Leku Naturalnego PTFarm Oddziału Wrocławskiego dla studentów i młodych pracowników nauki załącznik

29.01.2020 r. – Wybory elektorów spośród nauczycieli akademickich załącznik-1załącznik-2

21.01.2020 r. – Posiedzenie Studenckiej Rady Wydziału Lekarskiego – godz. 12:00 w Collegium Medicum sala 3.29

20-26.01.2020 r. – Akcja profilaktyczna studentów medycyny Uniwersytetu Opolskiego

SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 – Pracownia Testowych Pomiarów Dydaktycznych

KONKURSY NA STANOWISKA

16.01.2020 r. – Informacja o ubezpieczeniu dla studentów kierunku lekarskiego

15.11.2019 r. – NEUROPATOLOGIA. NEUROGENETYKA 2019, Warszawa – program konferencji

MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK WAKACYJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 – Decyzja nr 1/2019 z dnia 29.04.2019 r.

23.05.2019 r. – AKADEMIA RAKA PŁUCA 2019program warsztatów

22.05.2019 r. –Akcje prozdrowotne studentów kierunku lekarskiego UO

10.05.2019 r. – Sympozjum naukowo-szkoleniowe MEDYCYNA RODZINNA 2019 program

25.04.2019 r. – Spotkanie z Profesorem Janem Lubińskim, genetykiem i patomorfologiem – czwartek godz. 10.15 Aula B, Oleska 48, Opole

AccessMedicine – nowa baza z zakresu medycyny

Elektroniczna rejestracja na kursy zmienne ogólnouczelniane

5-6.04. 2019 r. – VII KONFERENCJA I WARSZTATY Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – program

7-8.03. 2019 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Farmaceuta na oddziale szpitalnym – optymalizacja opieki nad pacjentem” – program, rejestracja

6-7.02.2019 r. – Warsztaty – wstęp wolny dla wszystkich
“Zastosowanie mikroskopii optycznej, cytogenetyki oraz technologii MALDI TOF w medycynie personalizowanej”

XVI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biochemicznej – SUPERHELISA 2019

22-23.02.2019 r. – I Edycja Ogólnopolska “SPOTKANIE Z PEDIATRIĄ” –informacja, program

 

Naukowy sukces studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego


Z dumą i radością informujemy o naukowym sukcesie studentów 4 roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego podczas 34. Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Gdańsku. 

Praca zatytułowana “Ostra niewydolność serca i biopsja mięśnia sercowego – czy zawsze potrzebna? Opis przypadku w świetle wytycznych AHA”, autorstwa Kacpra Wójcickiego i Mai Górniakzwyciężyła w Sesji przypadków klinicznych Kardiologii Zachowawczej i Hipertensjologii.

Prezentacja dotyczyła diagnostyki, rozpoznania oraz leczenia wirusowego zapalenia mięśnia sercowego i powstała w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego „Cardios” przy Klinice i Oddziale Kardiologii Instytutu Nauk Medycznych USK w Opolu, przy wsparciu merytorycznym dr Joanny Płonki i kierownika oddziału prof. Marka Gierlotki.

Młodym naukowcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 


Sukces Studentek SKN Psychologii Lekarskiej


W dniach 23-24 października 2021 roku odbyła się V Ogólnopolska Konferencja pt. Psychika a Dietetyka, w której nasze Studentki Pani Aleksandra Kłosowicz i Pani Kamila Sroka z III roku kierunku lekarskiego, wzięły aktywny udział w sesji prac własnych. Motywem przewodnim tegorocznej edycji konferencji była tematyka zaburzeń odżywiania, zarówno pod względem psychologicznym, jak i fizjologicznym oraz żywieniowym. Podczas wydarzenia, podjęta została dyskusja dotycząca możliwości leczenia wybranych jednostek chorobowych, a także scharakteryzowane zostały narzędzia terapeutyczne, skuteczne w gabinecie specjalisty. W tym roku ze względu na pandemię konferencja odbyła się w formie zdalnej. Studentki dokonały systematycznego przeglądu badań naukowych, dotyczących przebiegu zaburzeń odżywiania u kobiet w ciąży a także wpływu stresu psychicznego na psychosomatyczną formę zespołu jelita drażliwego a swoje wyniki zaprezentowały podczas sesji posterowej. Prace ocenione zostały przez ekspertów w dziedzinie biochemii i żywienia człowieka. Studentki zajęły ex aequo pierwsze miejsce. Pani Kamila Sroka i Pani Aleksandra Kłosowicz są członkami SKN Psychologii Lekarskiej, działającego przy Zakładzie Medycyny Rodzinnej I Zdrowia Publicznego WL UO, którego opiekunem jest dr n.med. Adam Pawlak

 


Naukowy sukces studentów IV roku z SKN „Alegros”


Z dumą i radością informujemy o naukowym sukcesie studentów 4 roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, których praca pod tytułem “The relationship between cigarette smoking and chronic spontaneous urticaria“ autorstwa Weroniki Chodak, Magdalenczy Czyczerskiej, Karoliny Garbino, Oktawii Gleba, Bartosza Śnietki została zakwalifikowana oraz wygłoszona przez Weronikę Chodak podczas konferencji YesMeeting w Porto, Portugalia w sesji Immunology & Physiology, a także Antwerp Medical Students’ Congress w Belgii przez Weronikę Chodak oraz Oktawię Gleba.

 Praca została wygłoszona również przez Karolinę Garbino podczas Światowego Dnia Pokrzywki, który odbył się 1.10.2021 roku na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Praca dotyczy związku między potencjalnym immunomodulacyjnym wpływem palenia papierosów na częstość występowania przewlekłej pokrzywki spontanicznej i powstała w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego „Alergos” przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Alergologii, Endokrynologii i Gastroenterologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, przy wsparciu merytorycznym Opiekuna Koła lek. Łukasza Moos oraz kierownika Kliniki dr hab. n. med. Zenona Brzozy, prof.UO.

Młodym naukowcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 


Uczelnia dobrego wyboru


Tak się studiuje medycynę


Instytut Nauk Medycznych, Wydział Lekarski UO na mapie Opola