WIZYTACJA  POLSKIEJ  KOMISJI  AKREDYTACYJNEJ  11-12.06.2021r.

AKREDYTACJA  POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ Z DNIA 19.09.2019 r.

 

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ OD 01.03.2021r.

INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ OD 11.03.2020r.

Dla studentów i pracowników


OGŁOSZENIA

Dodatkowa rekrutacja studentów na studia oraz praktyki w roku akademickim 2021/2022 w ramach Programu Erasmus+

16.09.2021 r. – 16 września kolejne „Czwartkowe spotkanie z nauką”

15.09.2021 r. – Studenckie sympozjum naukowe – ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE

11.05.2021 r. – Dodatkowa rekrutacja dla pracowników w ramach Programu Erasmus+

12.03.2021 r. – Rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki w roku akademickim 2021/2022 w ramach Programu Erasmus+

23.02.2021 r. – Zaproszenie dla studentów na zebranie organizacyjne SKN Psychologii Lekarskiej

Szkolenie biblioteczne  – obowiązkowe dla studentów I roku

Terminy  wpisywania ocen w semestrze zimowym 2020/2021

Startuje mobilny USOS na system Android – to już 25 stycznia 2021 roku!

W dniach 9-23 listopada 2020 r. odbędzie się anonimowe badanie ankietowe dla studentów, dotyczące oceny realizacji zajęć dydaktycznych za semestr letni 2019/2020 – więcej informacji

Program Erasmus – szkolenia

Termin wpłaty I raty za czesne

Uwaga! Obsługa studentów w Dziekanacie

Rekrutacja 2020/2021 Erasmus+

Zarządzenie Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne

30.06.2020 r. – Uznanie kwalifikacji zawodowych lekarza w innych państwach członkowskich UE

25-26.04.2020 r. – III Konferencja Naukowa Sekcji Leku Naturalnego PTFarm Oddziału Wrocławskiego dla studentów i młodych pracowników nauki załącznik

29.01.2020 r. – Wybory elektorów spośród nauczycieli akademickich załącznik-1załącznik-2

21.01.2020 r. – Posiedzenie Studenckiej Rady Wydziału Lekarskiego – godz. 12:00 w Collegium Medicum sala 3.29

20-26.01.2020 r. – Akcja profilaktyczna studentów medycyny Uniwersytetu Opolskiego

SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 – Pracownia Testowych Pomiarów Dydaktycznych

KONKURSY NA STANOWISKA

16.01.2020 r. – Informacja o ubezpieczeniu dla studentów kierunku lekarskiego

15.11.2019 r. – NEUROPATOLOGIA. NEUROGENETYKA 2019, Warszawa – program konferencji

MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK WAKACYJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 – Decyzja nr 1/2019 z dnia 29.04.2019 r.

23.05.2019 r. – AKADEMIA RAKA PŁUCA 2019program warsztatów

22.05.2019 r. –Akcje prozdrowotne studentów kierunku lekarskiego UO

10.05.2019 r. – Sympozjum naukowo-szkoleniowe MEDYCYNA RODZINNA 2019 program

25.04.2019 r. – Spotkanie z Profesorem Janem Lubińskim, genetykiem i patomorfologiem – czwartek godz. 10.15 Aula B, Oleska 48, Opole

AccessMedicine – nowa baza z zakresu medycyny

Elektroniczna rejestracja na kursy zmienne ogólnouczelniane

5-6.04. 2019 r. – VII KONFERENCJA I WARSZTATY Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – program

7-8.03. 2019 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Farmaceuta na oddziale szpitalnym – optymalizacja opieki nad pacjentem” – program, rejestracja

6-7.02.2019 r. – Warsztaty – wstęp wolny dla wszystkich
“Zastosowanie mikroskopii optycznej, cytogenetyki oraz technologii MALDI TOF w medycynie personalizowanej”

XVI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biochemicznej – SUPERHELISA 2019

22-23.02.2019 r. – I Edycja Ogólnopolska “SPOTKANIE Z PEDIATRIĄ” –informacja, program

 

Naukowy sukces studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego


Z dumą i radością informujemy o naukowym sukcesie studentów 4 roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego podczas 34. Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Gdańsku. 

Praca zatytułowana “Ostra niewydolność serca i biopsja mięśnia sercowego – czy zawsze potrzebna? Opis przypadku w świetle wytycznych AHA”, autorstwa Kacpra Wójcickiego i Mai Górniakzwyciężyła w Sesji przypadków klinicznych Kardiologii Zachowawczej i Hipertensjologii.

Prezentacja dotyczyła diagnostyki, rozpoznania oraz leczenia wirusowego zapalenia mięśnia sercowego i powstała w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego „Cardios” przy Klinice i Oddziale Kardiologii Instytutu Nauk Medycznych USK w Opolu, przy wsparciu merytorycznym dr Joanny Płonki i kierownika oddziału prof. Marka Gierlotki.

Młodym naukowcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 


Uczelnia dobrego wyboru


Tak się studiuje medycynę


Instytut Nauk Medycznych, Wydział Lekarski UO na mapie Opola