Dla studentów i pracowników


OGŁOSZENIA

KONKURSY NA STANOWISKA

15.11.2019 r. – NEUROPATOLOGIA. NEUROGENETYKA 2019, Warszawa – program konferencji

MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK WAKACYJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 – Decyzja nr 1/2019 z dnia 29.04.2019 r.

23.05.2019 r. – AKADEMIA RAKA PŁUCA 2019program warsztatów

22.05.2019 r. –Akcje prozdrowotne studentów kierunku lekarskiego UO

10.05.2019 r. – Sympozjum naukowo-szkoleniowe MEDYCYNA RODZINNA 2019 program

25.04.2019 r. – Spotkanie z Profesorem Janem Lubińskim, genetykiem i patomorfologiem – czwartek godz. 10.15 Aula B, Oleska 48, Opole

AccessMedicine – nowa baza z zakresu medycyny

Elektroniczna rejestracja na kursy zmienne ogólnouczelniane

5-6.04. 2019 r. – VII KONFERENCJA I WARSZTATY Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – program

7-8.03. 2019 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Farmaceuta na oddziale szpitalnym – optymalizacja opieki nad pacjentem” – program, rejestracja

6-7.02.2019 r. – Warsztaty – wstęp wolny dla wszystkich
“Zastosowanie mikroskopii optycznej, cytogenetyki oraz technologii MALDI TOF w medycynie personalizowanej”

XVI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biochemicznej – SUPERHELISA 2019

22-23.02.2019 r. – I Edycja Ogólnopolska “SPOTKANIE Z PEDIATRIĄ” –informacja, program

 

Studenckie Koło Naukowe ONKOS z pierwszą nagrodą !


Na VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z udziałem Studenckich Kół Naukowych w Ełku, zorganizowanej przez Klinikę Nefrologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, przedstawiono szesnaście prac, między innymi studentów z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i z Wojskowego Instytutu Medycznego, a ich autorami byli głównie słuchacze piątego i szóstego roku medycyny. Tym bardziej więc godny odnotowania jest fakt, że „pierwszaki” z Uniwersytetu Opolskiego okazały się najlepsze i zdobyły pierwszą nagrodę w kategorii prac oryginalnych.

Uczelnia dobrego wyboru


Tak się studiuje medycynę


Instytut Medycyny, Wydział Przyrodniczo-Techniczny UO na mapie Opola